ให้เช่าห้องกลางด้านใน P1 ชั้น6 ภายในแยกห้อง 3500 บริการ ซื้อ ขาย เช่า บ้าและคอนโด