กลุ่ม Facebook สำหรับชาวเมืองทองธานีทุกโซน

วิธีตั้งกระทู้่แจ้งร้านค้าเปิดใหม่ หรือร้านย้ายที่ขาย

  • ตั้งกระทู้แจ้งเปิดร้านใหม่ได้1ครั้ง
  • ตั้งกระทู้แจ้งย้ายร้านกี่ครั้งก็ได้
  • ต้องใส่ภาพประกอบด้านล่างนี้เพื่อความเข้าใจ

 

วิธีตั้งกระทู้่แจ้งร้านค้ามีโปรโมชั่น

  • ตั้งกระทู้ร้านมีโปรโมชั่นได้เดือนละ1ครั้ง
  • และต้องเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจจริงๆ
  • ลงข้อมูลให้ครบ เช่น สถานที่ เบอร์โทร รายละเอียดโปรฯหรือราคาให้ชัดเจน
  • ต้องใส่ภาพประกอบด้านล่างนี้เพื่อความเข้าใจ